Kepakaran Kami

1.    Kerja – Kerja Jalan

Yusri Maju Group adalah sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan untuk kerja-kerja  jalan.  Perkhidmatan yang disediakan:

  • Pembinaan jalan dan penyelenggaraan
  • Perabot dan peralatan keselamatan jalan raya
  • Kerja-kerja kejuruteraan awam
  • Struktur jambatan dan marin
  • Pengairan, pembentungan dan saliran
  • Kerja-kerja besi
  • Kerja-kerja paip dan sanitari
  • Cerucuk dan kerja tanah
  • Pembangunan hutan dan tanah

 

2.    Pembinaan Bangunan

Gabungan teknologi pembinaan terkini, dedikasi kakitangan serta kombinasi kepakaran pengurusan projek telah mengukuhkan kedudukan kami sebagai kontraktor yang berwibawa dalam melaksanakan projek-projek pembinaan bangunan dan infrastruktur yang menepati objektif pelanggan dari segi mutu pembuatan, kos dan jangkamasa siap.