Kumpulan Syarikat

Yusri Maju Group terdiri daripada Yusri Maju Sdn. Bhd. / Yusri Maju Enterprise dan beberapa buah syarikat. Antaranya ialah: