MH MyRoad Resources

MH MyRoad Resources adalah sebuah anak syarikat yang menjalankan kerja-kerja berkenaan jalan. Di samping itu juga, MH MYRoad Resources juga telah membuka kedai aksesori peralatan jalan, di mana menyediakan khidmat sewa jentera dan jualan peralatan keselamatan jalan.